Psychiatra NFZ Złocieniec

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: ZŁOCIENIEC, KAŃSKO 1, tel. 94-36-71-222, 94-36-71-233
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących 27
Średni czas oczekiwania 60
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 7
Pierwszy wolny termin* 20.04.2019

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZŁOCIEŃCU

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: ZŁOCIENIEC, KAŃSKO 1, tel. 94-36-71-222, 94-36-71-233
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 815
Średni czas oczekiwania 633
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 15
Pierwszy wolny termin* 13.11.2020

* Pierwszy wolny termin jest tylko teoretyczny na podstawie wyliczeń podanych przez NFZ