Psychiatra NFZ Wonieść

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: WONIEŚĆ, 48, tel. 655186147
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących 1
Średni czas oczekiwania 2
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 5
Pierwszy wolny termin* 21.01.2019

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: WONIEŚĆ, 48, tel. 655186147
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 307
Średni czas oczekiwania 149
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 32
Pierwszy wolny termin* 17.06.2019

* Pierwszy wolny termin jest tylko teoretyczny na podstawie wyliczeń podanych przez NFZ