Psychiatra NFZ Chrzypsko Wielkie

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: CHRZYPSKO WIELKIE, CHARCICE 12, tel. 612951113
Stan pacjenta przypadek pilny
Liczba osób oczekujących brak osób oczekujących
Średni czas oczekiwania 2
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 4
Pierwszy wolny termin* 21.01.2019

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH

Specjalizacja: Psychiatra
Adres: CHRZYPSKO WIELKIE, CHARCICE 12, tel. 612951113
Stan pacjenta przypadek stabilny
Liczba osób oczekujących 53
Średni czas oczekiwania 20
Liczba osób obsłużonych w miesiącu 48
Pierwszy wolny termin* 08.02.2019

* Pierwszy wolny termin jest tylko teoretyczny na podstawie wyliczeń podanych przez NFZ